top of page
ID:

β-talassemiya (12 Mutasiya)

β-talassemiya (12 Mutasiya)

Tam adı:

β-talassemiya (12 Mutasiya)

Nümunə növü:

15-18 həftəlik dölyanı maye

Nümunə miqdarı:

Nümunə qabı:

Biomaterial qabı

bottom of page