top of page
ID:

β-talassemiya (12 Mutasiya)

β-talassemiya (12 Mutasiya)

Tam adı:

β-talassemiya (12 Mutasiya)

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page