top of page
ID:

DNT fraqmentasiya testi

DNT fraqmentasiya testi

Tam adı:

DNT fraqmentasiya testi – Halosperm test

Nümunə növü:

Sperma

Nümunə miqdarı:

Nümunə qabı:

Biomaterial qabı

bottom of page