top of page
ID:

DRB1,DQB1,DQA1 II sinif HLA genlərinin tiplənməsi

DRB1,DQB1,DQA1 II sinif HLA genlərinin tiplənməsi

Tam adı:

HLA II DRB1,DQB1,DQA1 II sinif HLA genlərinin tiplənməsi - 3 gen

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page