top of page
ID:

KIR-HLA C genotipləmə

KIR-HLA C genotipləmə

Tam adı:

KIR-HLAC KIR-HLA C genotipləmə

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page