top of page
ID:

Spinal əzələ atrofiyası (SMA)

Spinal əzələ atrofiyası (SMA)

Tam adı:

SMA Spinal Əzələ Atrofiyası SMN1,NAİP gen

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page