top of page
ID:

1122

Y xromosomun genetik təyini (Cinsiyyət təyini)

Y xromosomun genetik təyini (Cinsiyyət təyini)

Tam adı:

Y xromosomun genetik təyini - Cinsiyyət təyini Генетическая детерминация Y-хромосомы - Определение пола Genetic determination of the Y chromosome - Determination of the fetus's sex

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page