top of page
ID:

α-talassemiya (HBA)

α-talassemiya (HBA)

Tam adı:

α-talassemiya – HBA geninin tam sekvensi

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page