top of page
ID:

FMF Ailəvi Aralıq Dənizi (26 mutasiya)

FMF Ailəvi Aralıq Dənizi (26 mutasiya)

Tam adı:

FMF Ailəvi Aralıq Dənizi (26 mutasiya)

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page