top of page
ID:

HLA B5/B51 Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri

HLA B5/B51 Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri

Tam adı:

HLA B5/B51 Behçet xəstəliyinin yüksək riski olan genetik markeri

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page