top of page
ID:

HLA B5  Behçet xəstəliyinin genetik-sınaq testi

HLA B5  Behçet xəstəliyinin genetik-sınaq testi

Tam adı:

HLA B5  Behçet xəstəliyinin genetik-sınaq testi

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page