top of page
ID:

Sperma Aneuploidiyalar 13/18/21; X/Y aneuploidiyaları

Sperma Aneuploidiyalar 13/18/21; X/Y aneuploidiyaları

Tam adı:

Sperma Aneuploidiyalar 13/18/21; X/Y Aneuploidiyaları

Nümunə növü:

Sperma

Nümunə miqdarı:

Nümunə qabı:

Biomaterial qabı

bottom of page