top of page
ID:

Sperma Aneuploidiyalar X/Y və 21 xromosom

Sperma Aneuploidiyalar X/Y və 21 xromosom

Tam adı:

Sperma Aneuploidiyalar X/Y və 21 xromosom

Nümunə növü:

Sperma

Nümunə miqdarı:

Nümunə qabı:

Biomaterial qabı

bottom of page