top of page
ID:

Spinal əzələ atrofiyası (SMA) - Yenidoğulmuşlarda 

Spinal əzələ atrofiyası (SMA) - Yenidoğulmuşlarda 

Tam adı:

SMA newborn  Yenidoğulmuşlarda Spinal Əzələ Atrofiyası  SMN1, NAİP gen

Nümunə növü:

Qan

Nümunə miqdarı:

5-10 ml

Nümunə qabı:

Bənövşəyi qapaqlı tüb

bottom of page